Oplysningspligt i medfør af Persondataloven.

Vi indsamler, i forbindelse med vores arbejde og til brug ved fakturering, dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Modtager vi ikke disse oplysninger, kan vi ikke sikre en korrekt udførelse af vores arbejde. I tilfælde af manglende betaling kan dine oplysninger videregives til advokat, inkassobureau eller til en tilsvarende instans.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og sikkert i henhold til Persondataloven, og vi gemmer dine oplysninger i 5 år i vores bogholderi. Oplysninger, der ikke længere er relevante, slettes.

Den dataansvarlige er Tømrer og Snedkerfirmaet Flemming Frank A/S´ administrerende direktør, Flemming Frank. Du kan kontakte den dataansvarlige, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig, eller hvis du har indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand uden dit tydelige samtykke. Dit samtykke kan altid tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig via andre medier, sociale netværk eller lignende, og vi samkører heller ikke vores registre med andre.

Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk og forsvarligt på vores computere. Computerne er placeret under kontrollerede forhold, med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre at
uvedkommende ikke kan få adgang til dem og deres data. Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektronisk databehandling kræver det, opdaterer vi vores oplysninger om persondata. I så fald vil vi offentliggøre på hjemmesiden, at vilkårene er ændret.